Reklamačné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim...

Reklamačné oddelenie: p. Michal Slebodník, e-mail: info@omniashop.sk; tel.č: +421 911 209 855

2. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným v záručnom liste. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov...

3. Záručné podmienky

Kupujúcemu sa odporúča, aby bezprostredne pri dodaní tovaru prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky...

4. Spôsob vybavenia reklamácie

V prípade, že tovar nie je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve...

5. Spotrebný materiál

Záruka sa podľa zákona nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním veci a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou výrobku...

 

Batérie:

 

Záruka na tie časti batérie, ktoré nie sú citlivé na neodborné zaobchádzanie užívateľa - teda obal batérie, elektronika (BMS), nabíjačka sú kryté štandardnou zárukou v dĺžke 24 mesiacov. Chemická časť batérie - teda aku-packy majú obmedzenú záruku na 6 mesiacov. V prípade, že je deklarovaný pokles výkonu batérie po uplynutí tejto doby, reklamácia nebude uznaná ako záručná. Ak LiPol alebo LiIon batéria vykazuje akékoľvek poškodenie alebo malú kapacitu, potom sa toto preukáže pri primárnom formátovaní u výrobcu, prípadne v rámci prvých 10 nabíjacích cyklov (rozhodne však počas oných 6 mesiacov plné záruky) .V priebehu prvých nabíjacích cyklov batérie odporúčame nechať prebehnúť celej nabíjacie cykly, teda začať nabíjať batériu až po odpojení článkov batérie (koleso prestane jet) a potom ju nabiť naraz do plnej kapacity (až po automatické vypnutie nabíjača). Toto odporúčanie neplatí pre batérie olovené! U olovených akumulátorov (napr. Pb -SLA) platí jednoduchá zásada: Po vybití aj čiastočnom čo najskôr zabezpečiť nabíjanie, neskladovať batérie vybité, hlboké vybíjanie uberá z životnosti batérie viac, než viac nabíjacích cyklov pri menej vybitých batériách.

 


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop