Reklamační řád

1. Obecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím...

Reklamační oddělení: p. Michal Slebodník; e-mail: info@omniashop.sk; tel.č: +421 911 209 855

2. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným v záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců...

3. Záruční podmínky

Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky...

4. Způsob vyřízení reklamace

V případě, že zboží není při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě...

5. Spotřební materiál

Záruka se dle zákon nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku...

 

Baterie:

 

Záruka na ty části baterie, které nejsou citlivé na neodborné zacházení uživatele – tedy obal baterie, elektronika (BMS), nabíječka jsou kryty standardní zárukou v délce 24 měsíců. Chemická část baterie – tedy aku-packy mají omezenou záruku na 6 měsíců . V případě, že je deklarován pokles výkonu baterie po uplynutí této doby, reklamace nebude uznána jako záruční. Pokud LiPol nebo LiIon baterie vykazuje jakékoli poškození nebo malou kapacitu, pak se toto prokáže při primárním formátování u výrobce, případně v rámci prvních 10 nabíjecích cyklů (rozhodně však během oněch 6 měsíců plné záruky).V průběhu prvních nabíjecích cyklů baterie doporučujeme nechat proběhnout celé nabíjecí cykly, tedy začít nabíjet baterii až po odpojení článků baterie (kolo přestane jet) a poté ji nabít najednou do plné kapacity (až po automatické vypnutí nabíječe). Toto doporučení neplatí pro baterie olověné! U olověných akumulátorů (např. Pb -SLA) platí jednoduchá zásada: Po vybití i částečném co nejdříve zajistit nabíjení, neskladovat baterie vybité, hluboké vybíjení ubírá z životnosti baterie více, než více nabíjecích cyklů při méně vybitých bateriích.

 

6. Zaruční servis

Na zboží prodávané s delší zárukou než 24 měsíců je zajišťován po uplynutí lhůty 24 měsíců tzv. bezplatný servis. V případě vady zboží po lhůtě 24 měsíců bude takové zboží přijato do servisu a bude opraven nebo vyměněn za jiný kus se stejnými nebo lepšími parametry. Pokud ani jedno z těchto řešení nebude možné, bude vystaven dobropis. Prodávající se zavazuje takovýto servis ukončit ve lhůtě 30 dnů od přijetí zboží.


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop